L’estat de la nació (II)

-Lligant fils-

A l’article anteior d’aquesta sèrie mirava de fer una aproximació més o menys acurada (allunyat-me de les passions i la política i prenent com a referència els significats de certs mots clau al diccionari) a la relació actual entre Catalunya i Espanya , si hi ha conflicte i si aquest forma part dels conflictes de caire nacionalista dels darrers segles a Europa. Fent un resum del que hi ha fins ara, de les conclusions a les que he arribat:
Continua llegint