Il·lusionem-nos!

Vaig llegir tot just ahir uns comentaris, no recordo a quin bloc, d’una persona que feia una reflexió molt assenyada, sota la meva humil visió, en referència a les enquestes d’intenció de vot i el seu grau de certesa pel que fa a l’opinió real de la societat. Aquesta persona comentava que és sociòleg amb força experiència i que el seu grau d’encert en aquesta mena de situacions, resultats electorals vs enquestes públiques d’intenció de vot, eren molt elevades. L’hi farem confiança…

En resum, venia a dir que les enquestes publicades als diaris no tenen gaire credibilitat per causa de:

-La dimensió de la mostra: El nombre de consultes és molt minso i com a molt pot indicar tendències. Massa poca gent i massa marge a la incertesa.

-El tipus de mostreig: Les mostres s’obtenen amb trucades a telèfons fixes i en horari laboral. I, pregunteu-vos, qui de vosaltres és a casa en aquest horari, laboral o d’estudi, per atendre el telèfon?. Quin perfil de gent és la que pot arribar a ser consultada?. Pel que deia aquest comentarista el perfil de gent era de mitjana o gran edat, amb tendències ‘tradicionals’ de vot, que s’informen principalment a través dels mitjans clàssics, radio, premsa i televisió. Que deixa fora el jovent i gent de certa edat que es comuniquen a través de telèfons mòbils i que s’informen principalment a través de la xarxa. I que diuen les enquestes fetes només a través de la xarxa?, dons que confirmen la tendència però contrasten clarament en el conjunt de resultats.

-La fidelitat de les respostes: La gent, encara, no sol ser gaire sincera en aquesta mena d’enquestes quan es tracta de definir-se per opcions que fins no fa gaire, i encara avui dia en el seu imaginari personal son rebutjables, com l’independentisme.

-La interpretació de les dades: Un cop recollides es comparen amb un indicador que ells anomenen ‘record del vot’, que ve a ser, si fa o no fa, les referències del vot emès amb anterioritat i en situacions similars. Aquesta mena d’interpretacions generen una forta distorsió per que fa al vot de formacions de nova aparició, de les que no hi ha referències de consultes anteriors (llegir Rcat i SCI) i fan una interpretació molt conservadora, molt a la baixa, pel que fa a les expectatives d’èxit d’aquestes formacions. També té molt problemes per, els és gairebé impossible, predir el ‘vot ocult’. Aquest conjunt de vot no definit, dubtós, o no expressat obertament i que segons les seves estimacions s’apropa al 37%!. Un exemple d’això és que en les passades eleccions no van ser capaços de detectar, ni predir, l’entrada de C’s al Parlament, i a aquestes alçades tots sabem quin marge de vots varen tenir i els escons aconseguits, i més quan no apareixien en cap de les enquestes ‘tradicionals’.

Així que tenim molta esperança, possibilitats, i il·lusions, car que no ens han consultat, les enquestes a la xarxa ens son favorables i, per acabar, aquesta persona assegurava una presència notòria d’aquestes formacions al Parlament. Els seus ‘estudis’ l’hi deien que tant Rcat com SCI serien les grans sorpreses de les eleccions!

Ànims, il·lusió, i tots a votar!

Siau…

Anuncis

Els comentaris estan tancats.