Joan Solà

Qui intenta destruir la llengua d’un poble és un enemic d’aquest poble.

Anuncis

Joan Solà

Només apuntant molt alt s’arriba a alguna altura que recompensi l’esforç.