David Lloyd George

“La prova suprema que una nació és apta per a viure és aquesta: que hagi pogut, a través de les edats, sobreviure a l’opressió, a la tirania, i a les forces desintegradores que treballen per la destrucció d’una nacionalitat.”