Ha començat?

El twitter en ve ple de piulades que posen de relleu la notícia -aquí la versió de ElPuntAvui– de la compareixença, ahir, del Conseller d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, Sr. Mas-Colell per presentar-hi l’estudi del ‘desequilibri fiscal’, la diferència entre les quantitats recaptades en impostos a Catalunya i les invertides ‘realment’ dins el nostre País durant els darrers 24 anys. Aquest exercici s’ha fet en dues parts; primera, amb el càlcul del desequilibri del període que va de l’any 2006 al 2009, any a any, i segona, amb l’homogeneïtzació de les dades de tot el període comprés entre l’any 1986 i el 2009 per poder establir les necessàries comparacions. Els resultats, com era de preveure, han sigut escandalosos!, l’aportació catalana ‘solidària’ ha sigut de l’ordre de 214, en una magnitud de millers de milions d’euros. En llenguatge més planer dos-cents-catorze-mil milions d’euros (214.000.0000.000 €), això sí, sense comptar amb el desequilibri en la caixa de la SS (Seguretat Social), clarament desfavorable per Catalunya, i altres valoracions i consideracions. La conclusió de tot plegat és que patim un desequilibri fiscal -robatori pels amics- de l’ordre del 8,4% anual lineal en termes de PIB català al llarg del període estudiat.

Amb aquesta presentació, el Govern ha volgut deixar clar quin és l’argument, de pes, que vol brandar per encetar les negociacions arran de la proposta de Pacte Fiscal, ho això diuen, que volen presentar enguany davant el Govern espanyol.

Tot assenyala que la campanya de mentalització social que vol portar a terme el Govern català, per aconseguir el suport majoritari de la societat catalana, ha començat. Ara caldrà veure fins on són capaços d’arribar, si els objectius no són elàstics i si un cop rebin el cop de porta al bell mig dels nassos en tenen cap altre de pla al cap…

De moment tot sembla dir-nos que la ‘primera fase’ ha començat…

Siau…