Valentí Almirall

“La situació trista y vergonyosa de la nació en general; lo rebaixament del carácter castellà, incapás ja de dirigirla; la desnaturalisació y degeneració del català, son motius més que suficients pera que volguem separarnos del cami que á tal punt nos ha portat. Res nos queda ja per perdre, y per lo tant, en qualsevol cambi sols nos exposem á guanyarhi”

Lo Catalanisme (1886). Cap V.

Anuncis

Els comentaris estan tancats.