No sé de qui és

“Un somriure no significa l’absència d’un problema, sinó l’habilitat de ser feliç per damunt d’ell”.

Anuncis

Eduardo Mignogna

“Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que existe otra historia”.

Mahatma Gandhi

“Quan algú comprèn que obeir lleis injustes és contrari a la seva dignitat, cap tirania no el pot dominar.

Nelson Mandela

‘Que la teva tria reflecteixi les teves esperances, no la teva por.’

Valentí Almirall

“La situació trista y vergonyosa de la nació en general; lo rebaixament del carácter castellà, incapás ja de dirigirla; la desnaturalisació y degeneració del català, son motius més que suficients pera que volguem separarnos del cami que á tal punt nos ha portat. Res nos queda ja per perdre, y per lo tant, en qualsevol cambi sols nos exposem á guanyarhi”

Lo Catalanisme (1886). Cap V.

Antoni Rovira i Virgili: Què és Catalunya?

“Què és Catalunya? Que ho sàpiga bé tothom, que ho sàpiguen bé els catalans mateixos. Geogràficament, és una terra. Històricament, és un idioma. Espiritualment, és una cultura. Biològicament és una nació”

Publicat a “La Tramontana” el gener de 1950.
(Trobat a Internet)

Les universitats catalanes segons Felip V de Castella (1714)

“La tenaz resistencia de los Catalanes contra la debida sujeción a mi legítimo dominio que desconoció su Perfidia, en que se indujeron muchos sujetos notables de las Universidades Literarias en aquel País, provocó mi Justicia y obligó mi Providencia a mandar que se cerrasen las Universidades que eran fomento de maldades cuando debían serlo de virtudes”.

L’article… aquí.

Agustí Calvet

“El caràcter espanyol, en grandíssima part, és una forta i estranya barreja de visigot, d’alarb i de jueu, recuita –com una mena de civet– amb una salsa negra i espessa, de fanatisme catòlic africà, no gens europeu”.

Llegit en aquest article.